Polityka prywatności serwisu http://belle-hotel.com/

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji pokoju poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest”A & P Studio” Dorota Pakulska z siedzibą w Poznaniu NIP 7811347310.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzneprocedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobomnieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność zodpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych iaktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika orazw przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzaniadanych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzystronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolniewprowadzone w formularzach informacje
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnegoformularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnioneosobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tamumieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoichdanych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na któremoże wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresieochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkichzmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie stronyinternetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przezserwis http://belle-hotel.com/ Strony te mogą posiadać własne polityki dotycząceprywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy dodyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.